پلتفرم هوشمند مدیریت لایو اینستاگرام

پلتفرم جامع مدیریت لایو اینستاگرام

ارسال هر فایلی به صورت لایو

ارسال تصویر دوربین های تحت شبکه یا دوربین های فیلمبرداری دستی به صورت لایو

دریافت خروجی کامنت های لایو و بازدید کنندگان بصورت فایل اکسل

مشاوره رایگان

مشاوره با ما شما می توانید روی خدمات مشاوره ای تیم توسعه نرم افزاری اٌکتاو حساب کنید، ما می توانیم با توجه به بودجه و اهداف سازمان شما، نزدیک ترین مسیر را برای کسب و کار هوشمند شما تدوین نماییم..

درخواست مشاوره رایگان